GALP

Ecoplas  está inmersa nun proxecto de inversión co obxetivo de ampliar a sua capacidade produtiva mediante a creación dunha “smart factory” (fábrica intelixente), que lle permitirá o desenvolvento dunha planta industrial máis intelixente e respetuosa co medio ambiente. Para elo conta coa creación dunha APP que permite ofertar os clientes un novo sistema de comunicación co cal os clientes poden estar conectados directamente co noso Departamento Comercial e de produción, o que lles facilitará a realización de pedidos e reducirá deste xeito os prazos de entrega e as posibles incidencias que poidan surxir”.

É un proxecto o abeiro das extratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP) aprobadas pola Consellería do Mar aos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP)Screen Shot 2017-10-25 at 6.33.31 PM.png